מדיניות פרטיות

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה (ע"ר)

ברוכים הבאים לאתר האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה (ע"ר) (להלן: "האקדמיה"). האקדמיה הינה תאגיד ללא מטרת רווח (מלכ"ר), אשר מאז היווסדה בשנת 1990, מקיימת תחרויות שנתיות בתחום הקולנוע העלילתי והתיעודי. כמו כן, החל משנת 2003, מקיימת האקדמיה טקס נפרד גם לתחום היצירה הטלוויזיונית (להלן ייקראו יחד: "התחרויות"). התחרויות והטקסים הם לב ליבה של פעילות האקדמיה, באמצעותם היא פותחת חלון אל היצירה המקורית הישראלית בתחומי הקולנוע והטלוויזיה, ופועלת להידוק הקשר והאמון שבין הציבור הרחב ליצירה המקורית.

מטרת אתר האינטרנט של האקדמיה (להלן: "האתר"), היא להעמיד לרשות חברי האקדמיה ומשתמשי האתר מידע כללי בנושאים הקשורים לתחרויות והאירועים השונים, כמו גם להוות פלטפורמה באמצעותה חברי האקדמיה רשאים להצביע ולדרג את הסרטים והתוכניות השונות המשתתפים בתחרויות.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"). אנא קרא מסמך זה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות פרטיות זו.

 

מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. בשימוש במערכת אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

 1. מידע שאנו עשויים לאסוף. במסגרת השימושים הניתנים באתר לחברי האקדמיה ובכפוף לתקנון העמותה, באפשרותך לחדש מידי שנה את חברותך באקדמיה באמצעות האתר וכן לדרג את התוכניות והסרטים השונים המשתתפים מעת לעת בתחרויות כאמור (להלן: "הדירוג"). הדירוג נעשה באמצעות הזדהות עם פרטיך האישיים וסיסמתך בעת הכניסה לאזור האישי, אפשרות הניתנת לכל חבר אקדמיה רשום.

  בעת ההרשמה לאזור האישי עליך לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא:  שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון, ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה. שים לב כי מבלי למסור חלק מפרטי המידע הללו לא תוכל להשתמש באזור האישי.

  כמו כן, יוער כי במסגרת השימוש באזור האישי שלך, נאסף מידע אודות הפעולות שלך באזור זה, לרבות, מידע על נתוני הצפייה שלך בסרטים המועלים לאזור האישי, תוצאות הדירוג שלך וכדומה.
 2. השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:
  1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באזור האישי ולשפר את חוויית המשתמש שלך;
  2. קביעת תוצאות התחרויות השונות;
  3. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האזור האישי והאתר בכללותו;
  4. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
 3. מסירת מידע לצדדים שלישים. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, מידע אודות השימוש באתר ובאזור האישי.
 4. אנו עשויים לחלוק מידע שנאסף אודות השימוש באתר ובאזור האישי לצדדים שלישיים בקשר עם כל תהליך רלוונטי הנוגע לפעילות האקדמיה כיום ו/או כל פעילות עתידית של האקדמיה, כפי שיידרש מעת לעת.
 5. באישור מדיניות הפרטיות ותקנון האתר, ובשימוש באתר ובאזור האישי הנך מסכים לשימוש זה במידע.
 6. בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך או את המידע שנאסף עליך באתר במקרים המפורטים להלן:
  1. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  2. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  3. אם תפר את תקנון האקדמיה ו/או תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  4. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת מידע.
 7. אבטחת מידע. האקדמיה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע שלך. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והאקדמיה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.