מקבלי פרסי מפעל חיים בתחום הטלוויזיה

שנה זוכי פרס מפעל חיים בתחום הטלוויזיה
2018 בילי סגל גזליוס
2017 אילנה דיין
2016 אפריים סידון
2015 טמירה ירדני
2014 נורית קידר
2013 רם לוי
2012 מוטי קירשנבאום
2011 מיכה שגריר
2010 יצחק שאולי
2009 ספי ריבלין
2008 רבקה מיכאלי
2007 דן שילון
2006 שמואל אימברמן
2005 עוזי פלד
2004 חיים מלובן
2003 חיים יבין