נוהל קבלת חברות וחברים חדשים

להורדת הנוהל בפורמט PDF
 

                  נוהל וקריטריונים לקבלת חברות וחברים חדשים באקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה

הקדמה:

העמותה תקבל חברות וחברים מן המניין אנשים העונים להגדרות סע' 2 בתקנון העמותה חברות בעמותה כלהלן: אזרחים/ות ותושבים/ות בישראל, ללא הבדל דת גזע ומין העוסקים/ות ו/או משתתפים/ות ביצירת סרטי קולנוע בישראל ו/או תכניות וסרטי טלוויזיה בישראל, ו/או קידומם, ועל פי החלטות מוסדותיה המוסמכים של העמותה
קריטריונים לקבלת חברים/ות בכפוף לכתוב לעיל יהיו על פי הגדרת מקצועות, הגדרות תפקיד, מידת ניסיון, היקף פעילות ורצף פעילות מקצועית, כפי שהם מוגדרים בנוהל דרישות המינימום לקבלת חברים/ות חדשים/ות.
נוהל זה יעודכן מדיי שנתיים מיום כניסתו לתוקף אלא אם ביקשו שני שליש מחברי הוועד המנהל לעדכנו קודם לכך, בשל שינויים והתפתחויות בענף.

תנאי הגשת בקשה לחברות מן המניין:

מי שעיסוקם ופרנסתם העיקריים בשלוש השנים טרם הגשת בקשה לחברות הם במקצועות ותחומי העיסוק המפורטים בנוהל קבלת חברים/ות חדשים/ות על פי הקריטריונים שהיא / הוא מפרטים/ות.
כמוכן ולחילופין גם מי שאינם/ן פעילים ב 3 השנים טרם הגשת הבקשה אם צברו בעבר ניסיון של  לפחות 10 שנות עבודה רצופות במקצועות הקולנוע והטלוויזיה כעיסוק ופרנסה עיקריים.
וכן, נושאי/ות תפקידים בתחום קולנוע וטלוויזיה כפי שמפורטים בנוהל זה.

אישור קבלת חברים/ות חדשים/ות: 

הקריטריונים  שיפורטו בהמשך הם קריטריונים של מינימום אך הם אינם מקנים זכות קבלה אוטומטית לחברות באקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה. כל בקשה  תיבחן לגופה ופרטיה ישקלו ויוערכו (כמספקים או לא) על ידי הוועד המנהל או מי שהוסמך על ידו לעשות זאת.  הוועד המנהל רשאי לקבל גם מועמדים/ות שאינם עונים לתנאי הקבלה המפורטים מטה אם הם/ן מוכיחים/ות קרדיטים בעלי ענין מיוחד, חדשנות, הישגים מיוחדים, או הבטחה למסלול מקצועי מבטיח במיוחד.
וועדת הקבלה שתמונה על ידי הוועד המנהל תפעיל שיקול דעת לגבי כלל הנתונים שיומצאו לה בכל בקשה. החלטותיה והמלצותיה ניתנים לבחינה מחדש ואשרור של הוועד המנהל.

                                                ----------------------------------------------------------

דרישות המינימום לקבלת חברים/ות חדשים :

1. מפיקים/ות, במאים/ות, תסריטאים/ות ומנהלי/ות מחלקות בכירים/ות המצוינים בקרדיטים מרכזיים בסרטי קולנוע

מפיקים/ות, במאים/ות, תסריטאים/ות, צלמים/ות ראשיים/ות, עורכי/ות תמונה, מנהלים/ות אמנותיים, מלחינים/ות (רק מוסיקה מקורית), אשר השתתפו, באופן מלא  וצוינו בקרדיט מרכזי בלפחות סרט קולנוע ישראלי אחד באורך מלא שהוקרן בהפצה מסחרית.
 

2. מפיקים/ות, במאים/ות, תסריטאים/ות ומנהלי/ות מחלקות בכירים/ות המצוינים בקרדיטים מרכזיים בטלוויזיה

מפיקים/ות, במאים/ות, תסריטאים/ות, צלמים/ות ראשיים/ות, עורכי/ות תמונה, מנהלים/ות אמנותיים, מלחינים/ות (רק מוסיקה מקורית), וכן, מנהלי/ות תכניות, עורכי/ות תכניות ראשיים/ות, עורכי/ות תסריטי סדרות,  אשר השתתפו באופן מלא  וצוינו בקרדיט מרכזי בלפחות : מספר פרקי סידרה/ תכניות טלוויזיה/  שאורכם הכולל לפחות 80 דק'  ואשר שודרו בערוץ הטלוויזיה הציבורי או בערוצי הטלוויזיה המסחריים  הפועלים ברישיון שעל פי חוקי המדינה. 

3. מפיקים/ות, במאים/ות, תסריטאים/ות ומנהלי/ות מחלקות בכירים/ות המצוינים בקרדיטים מרכזיים  בסדרות רשת (במדיה דיגיטלית)

אשר השתתפו באופן מלא וצוינו בקרדיט מרכזי בסדרות רשת באורך מצטבר של 80 דק לפחות, ואשר שודרו באחת הפלטפורמות הדיגיטליות המרכזיות, המסחריות או הציבוריות,  ע"פ הזמנה  מראש, או שנרכשו על ידי מחלקות תכן, או שהפקתם מומנה על ידי הקרנות הציבוריות המרכזיות לקולנוע ולטלוויזיה.

 

4 . מפיקים/ות, במאים/ות, תסריטאים/ות ומנהלי/ות מחלקות בכירים/ות המצוינים בקרדיטים מרכזיים בסרטים קצרים

4.1*  מפיקים/ות, במאים/ות, תסריטאים/ות, מלחינים/ות (רק מוסיקה מקורית), צלמים/ות ראשיים, עורכי/ות תמונה, אשר השתתפו באופן מלא וצוינו בקרדיט מרכזי בסרטים קצרים עלילתיים או דוקומנטריים, שהוקרנו באופן מסחרי בבתי הקולנוע, או שודרו בערוצי הטלוויזיה המרכזיים, או בפלטפורמות הדיגיטליות המרכזיות, מסחריות וציבוריות (בהזמנה או רכישה של מחלקות התוכן)  ושאורכם הכולל הוא לפחות  80 דק' במצטבר*. וכן  יוצרי סרטי אנימציה קצרים* העוסקים בכך ברצף במשך 3 שנים לפחות, בהיקף דקות מצטבר פחות מהמצוין למעלה, המתאים למאפייני הסוגה.

*  לא כלולים בסעיף זה סרטי פרסומת, סרטי תדמית, סרטי הסברה, סרטי התרמה, ו/או סרטים שהוזמנו על ידי גופים מסחריים או ציבוריים לקידום נושאיהם ועניינם.  
כמוכן לא כלולים בסעיף זה סרטי סטודנטים למעט כאלה שמצוינים תחת סע' 4.3  שבהמשך.

4.2  מפיקים/ות, במאים/ות ותסריטאים/ות עצמאיים/ות של סרטים קצרים  (שאינם סרטי סטודנטים במסגרת הפקות מוסדות לימוד) של שני סרטים קצרים לפחות, באורך מצטבר של 30 דקות לפחות, אשר כל אחד מהם עומד באחד משלושה  הקריטריונים הבאים:

א. זכייה בפרס ראשון במסגרת תחרות לסרטים קצרים באחד מהפסטיבלים המובילים בארץ:
(ע"פ רשימה מצורפת בנספח למסמך זה).
ב. הבחרות  לאחת המסגרות הרשמיות בפסטיבלים הבינלאומיים המרכזיים בעולם  (ע"פ רשימה מצורפת בסוף המסמך) או הבחרות ל Short List"" בתחרות האוסקר לסרטים קצרים של האקדמיה האמריקאית.
ג. הקרנה באופן מסחרי בבתי הקולנוע, או שידור בערוצי הטלוויזיה המרכזיים, או בפלטפורמות הדיגיטליות המרכזיות, מסחריות וציבוריות, על פי הזמנה מראש או רכישה של מחלקות תכן.
(לא מדובר בהעלאה עצמית ליוטיוב)

4.3  במאים/ות ותסריטאים/ות  של סרטי סטודנטים של לפחות שני סרטי סטודנטים באורך מצטבר של 30 דק לפחות אשר כל אחד מהם עומד באחת  מארבע הקטגוריות הבאות:

אזכייה בפרס ראשון בקטגוריית הסרט הקצר באחד מהפסטיבלים (ע"פ רשימה זהה לזו של סרטים קצרים עצמאיים - בסוף המסמך)  או בפסטיבל הסטודנטים הבינלאומי בתל אביב.
ב. הבחרות  לאחת המסגרות הרשמיות בפסטיבלים הבינלאומיים המרכזיים העולם (ע"פ רשימה מצורפת בסוף המסמך)
ג. הבחרות  לאחד מחמשת המועמדים הסופיים (מועמדי הגמר) בתחרות האקדמיה  האמריקאית לסרטי  סטודנטים, או בתחרות האקדמיה האירופית לסרטי סטודנטים, או בתחרות BAFTA לסרטי סטודנטים, או שנבחר ל SHORT LIST   בתחרות האוסקר לסרטים קצרים של האקדמיה האמריקאית.
ד. הקרנה באופן מסחרי בבתי הקולנוע, או שידור בערוצי הטלוויזיה המרכזיים,  או בפלטפורמות הדיגיטליות המרכזיות, מסחריות וציבוריות, על פי הזמנה מראש או רכישה של מחלקות תכן.
(לא מדובר בהעלאה עצמית ליוטיוב)

4.4    זוכה/ת פרס אופיר לסרט הקצר (כמו בכל שאר פרסי האקדמיה)  יתקבלו כחברים באקדמיה. 

5.  יוצרי/ות קליפים מוסיקאליים

הגדרת קליפ מוסיקאלי לצורך קביעת קריטריונים לקבלת במאים/ות יוצרי/ות קליפים מוזיקאליים לאקדמיה:

קליפ מוסיקלי בהגדרה הוא יצירה קולנועית עצמאית וחופשית מטעם הבמאי כאשר הפסקול שלה הוא שיר או יצירה מוסיקלית נתונה.  

לא ייחשבו לצורך זה קליפים מוסיקאליים שמשלבים פרסומת גלויה או סמויה.

יוכלו להתקבל לחברות יוצרי/ות קליפים מוסיקאליים אשר יצרו במהלך 3 השנים האחרונות קליפים בהיקף מצטבר של 80 דק' לפחות.  (ששודרו בפלטפורמות מקצועיות מרכזיות)

יוצרי/ות קליפים מוסיקליים שהנם/ן  בתעשייה בתחומים אחרים הכלולים בתקנון זה , ניתן להוסיף לגוף העבודה והניסיון שלהם גם את דקות הקליפים שהם יצרו/יוצרים/ות  בעבר או בהווה.

 6.  שחקנים/ות

יוכלו להתקבל כחברים/ות מן המניין שחקנים/ות אשר לוהקו  והופיעו בתפקידים ע"פ חמש  החלופות הבאות:
(או צירוף ביניהן):

תפקיד ראשי אחד או בשני תפקידי משנה משמעותיים  בסרטים עלילתיים באורך מלא שהופצו באופן מסחרי.

או :
בתפקיד ראשי או בשני תפקידי משנה משמעותיים בסדרות טלוויזיה (בהיקף כולל של 80 דק' לפחות) ומופיעים/ות במרבית הפרקים אשר שודרו, באחד מערוצי הטלוויזיה המרכזיים.

 

או:
בתפקיד ראשי או שני תפקידי משנה משמעותיים  בסדרות רשת (בהיקף כולל של 80 דק' לפחות) והמופיעים/ות במרבית הפרקים ששודרו בפלטפורמות המרכזיות המסחריות או הציבוריות, בהזמנה מראש או ברכישה של מחלקות התוכן.

או:
לוהקו בתפקיד ראשי בלפחות 3 סרטים קצרים (בסך כולל של 45 דק' לפחות) שהופצו בבתי קולנוע, או שודרו בערוצים המרכזיים בטלוויזיה, או  בפלטפורמות הדיגיטל המרכזיות המסחריות והציבוריות בהזמנה מראש או ברכישה של מחלקות התוכן.

כמו כן: תתאפשר קבלתם של  שחקנים/ות שבמשך  10 השנים הקודמות להגשת הבקשה אשר לוהקו  לתפקידי משנה (שאינם ביטים וניצבים) בלפחות 7 סרטים מכל הסוגים שפורטו למעלה.


7. עובדי/ות תעשיית הקולנוע והטלוויזיה

מנהלי/ות הפקה, מנהלי/ות פוסט, אנשי/נשות צוות הפקה, עוזרי/ות במאי, עורכי/ות תמונה וסאונד, עורכי/ות תסריט, צוותי צילום, תאורה, גריפ, מקליטי קול, צוותי הקלטה, עורכי/ות פס קול,  מעבדים/ות מוזיקליים בסרטים, יוצרי/ות אפקטים מיוחדים סאונד/ תמונה, צוותי מחלקה אמנותית, הלבשה, איפור, מנהלי/ות תסריט, מלהקים/ ות,  אשר עיקר עיסוקם ופרנסתם ב 3 השנים האחרונות וברציפות בענף הקולנוע, והטלוויזיה,  וצברו  מספר קרדיטים תואם בסרטי קולנוע וטלוויזיה שהופצו, נקנו, ושודרו בפלטפורמות המקצועיות המפורטות לאורך כל סעיפי מסמך זה.

8. מפעילי/ות בתי קולנוע  ומפיצי/ות סרטים

 1. מפעילי/ות בתי קולנוע פעילים בעלי/ות ותק של 3 שנים לפחות (או 10 שנים רצופות בעבר) בהפעלת בתי קולנוע.
 2. מפיצים/ות שהם בעלים/ות ומנכ"לים/ות של חברות הפצה בעלי/ות ותק של 3 שנים לפחות (או 10 שנים בעבר) 
  כמוכן: תישקל מועמדותם/ן של בכירים/ות נוספים/ות בחברות הפצה שהם/ן מנהלי/ות מחלקות בחברות,  ובעלי/ות ניסיון של חמש שנים לפחות בתחומי השיווק והפרסום של סרטים.

9.  סוכני/ות שחקנים

בעלי/ות ומנהלי/ות סוכנויות  שחקנים/ות מרכזיות  הפועלים לאורך זמן ושמייצגים רשימת שחקנים/ות שלוהקו לתפקידים משמעותיים במהלך 3 השנים האחרונות בקולנוע, טלוויזיה, וסדרות רשת  (מוזמנות ונרכשות על ידי מחלקות תכן בפלטפורמות מרכזיות)

10.  מבקרי/ות ועיתונאי/ות קולנוע וטלוויזיה וסדרות רשת
מבקרי/ות ועיתונאי/ות קולנוע, טלוויזיה, וסדרות רשת הכותבים/משדרים/ות בגופי התקשורת הגדולים והמוכרים בישראל ברציפות במשך שלוש שנים לפחות טרם הגשת הבקשה.  
כמוכן תישקל מועמדות עיתונאים/ות ומבקרים/ות מקצועיים העוסקים באופן ממוקד וברציפות בתחומי קולנוע, טלוויזיה וסדרות רשת  בפלטפורמות העצמאיות הגדולות והמוכרות במשך 3 שנים לפחות . 
מועמדותם/ן תישקל על פי היקף, רצף, תדירות פרסום, ומרכזיות הפלטפורמות (על פי  מפתח מינימום דקות ומילים בשבוע).

 

11.  חוקרים/ות / מרצים/ות  בכירים/ות באקדמיה
חוקרי/ות אקדמיה אשר יש מאחוריהם רצף פרסומים בספרות ובבמות המרכזיות בתחומי חקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה הדיגיטלית.
כמוכן יוכלו להתקבל מרצים בכירים בתחומים אלה במוסדות להשכלה גבוהה בעלי רצף הוראה של
שלוש שנים לפחות.

12.  ראשי/ות גופים ומוסדות נושאי/ות תפקידים כלהלן:

 1. מנכ"לים/יות ומנהלים/ות אמנותיים בקרנות הציבוריות המרכזיות לתמיכה בהפקות קולנוע וטלוויזיה.
  כמוכן יוכלו להתקבל:  מנהלי/ות ההפקות / סמנכ"לי/ות ההפקות  בקרנות שיש להם 3 שנות ניסיון לפחות. 
  כל אלו לתקופת כהונתם  אלא אם הם  עונים ממילא  לדרישות הניסיון בסעיפי התקנון האחרים, או כהנו בתפקידם/ן 5 שנים לפחות.
 2. מנכ"לי/ות התאחדות ענף הקולנוע בישראל, לתקופת כהונתם/ן או לאחר שכיהנו בתפקיד 5 שנים לפחות.
 3. מנהלי/ות הסינמטקים המרכזיים בישראל לתקופת כהונתם/ן, או לאחר שכיהנו בתפקיד 5 שנים לפחות.
 4. מנכ"לי/ות גופי השידור הציבוריים והמסחריים (בעלי רישיון ע"פ חוקי המדינה) לתקופת כהונתם/ן.
 5. מנהלי/ות תכניות ראשיים בגופי השידור המצוינים מעלה  לתקופת כהונתם/ן.
 6. מנכ"לי/מנהלי/ות איגודים מקצועיים לעובדי/ות קולנוע וטלוויזיה ( אשר אינם/ן אנשי מקצוע בתחום קולנוע וטלוויזיה בעלי ניסיון המקנה להם זכות קבלה לעמותה)  לתקופת כהונתם/ן, וללא זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. 
 7. מנהלי/ות פסטיבלי הסרטים הבין לאומיים המרכזיים בישראל לתקופת כהונתם, או לאחר שכיהנו בתפקיד 5 שנים לפחות.
 8. מנהלי/ות מוסדות להשכלה גבוהה  בקולנוע וטלוויזיה, וראשי חוגים  לקולנוע וטלוויזיה  במוסדות אלו, לתקופת כהונתם/ן, או לאחר שכיהנו בתפקידם  5 שנים לפחות.

קבלת חברים שאינם עונים על הקריטריונים שבסעיפים  1-12

הוועד המנהל רשאי להחליט על קבלת חברים/ות לעמותה אשר אינם עונים על מלוא הדרישות שלמעלה ובתנאי שסיבת ההמלצה והאישור נומקו בכתב.  
במקרים מיוחדים שתמצא לנכון, וועדת הקבלה יכולה להמליץ לוועד המנהל על עוסקים בתחום שאינם עונים למלוא הדרישות שפורטו בתנאי המינימום (דוגמת יוצרים/ות בעלי/ות שם עולמי), ותנמק בכתב את המלצתה.

זוכי/ות תחרות פרס אופיר – יתקבלו על פי נוהל קבלה מהירה.

הנוהל עודכן בחודש אפריל 2021 על ידי הועד המנהל של האקדמיה.

 

------------------------------------------------------------------------

נספח 1

 

רשימת פסטיבלים מרכזיים לצורך קבלת יוצרי/ות שני סרטים  קצרים לפחות (באורך מצטבר של 30 דק' לפחות)  לאקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה: ע"פ סעיפים   4.2   ו 4.3  בנוהל קבלת חברים/ות חדשים/ות.

פסטיבלים בארץ:
פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה
פסטיבל הסרטים הבינלאומי בירושלים
פסטיבל הבינלאומי דוקאביב 
פסטיבל  סרטי הסטודנטים הבינלאומי בתל אביב
תחרות הסרט העצמאי הקצר בפסטיבל הסטודנטים הבינלאומי בתל אביב.

 

פסטיבלים בינלאומיים בחו"ל:

 

ברלין                        Berlin International Film Festival - Berlinale

קאן                    Cannes Film Festival

ונציה                  Biennale Cinema - Venice international Film Festival

קלרמונטפרנד     Clermont-Ferrand International Short Film Festival

לוקרנו               Locarno Film Festival

סאנדנס             Sundance Film Festivl

טרייבקה             Tribeca Film Festival

טורונטו             Toronto International Film Festival  -TIFF

-SXSW              Film Festival SXSW  

סאן סבסטיאן     San Sebastian International Film Festival

HOT DOCS       Hot Docs Canadian International Documentary Film Festival

IDFA               IDFA International Documentary Film Festival Amsterdam

-----------------------------------------------------------------------------

סעיפים ששייכים לתקנון העמותה (בקשר לוועדת הקבלה):

וועדת קבלה

לצורך מיון בקשות ובדיקת התאמת מועמדים/ות לתנאי קבלת חברים/ות חדשים/ות על פי הקריטריונים שבנוהל ימנה הוועד המנהל וועדת קבלה. הוועדה תגבש המלצות  בדבר קבלת חברים/ות על פי המידע שיוגש לה בטופס מיוחד. במקרה של אי קבלה, תפרט הוועדה את סיבת אי הקבלה.
המלצות הוועדה יאושרו על ידי הוועד המנהל, שהוא הסמכות הסופית לקבלת חברים חדשים. 

ועדת הקבלה  תמנה  5 חברים/ות שנבחרו על ידי הוועד המנהל. יו"ר הועדה  ת/יהיה חבר/ה הוועד המנהל. פורום קבלת החלטות יהיה בלא פחות משלושה חברים/ות. 

מועדי התכנסות הועדה יתואמו בין יו"ר הועדה למנכ"ל/ית העמותה.

הועדה תקבע לעצמה את סדרי הדיון שלה בתאום עם מנכ"ל/ית העמותה ובלבד שלא יחלפו יותר מ 60 יום מאז שנתקבלה בקשת קבלה לעמותה במשרדי העמותה ועד למתן תשובה בכתב.

הועדה רשאית לבקש מידע נוסף על זה שנמסר לה בטופס הבקשה.

מנכ"ל/ית העמותה או מי שמונה על ידו/ה יעבירו מראש ובזמן סביר לחברי הועדה את הבקשות  בהם תדון הועדה בישיבתה הקרובה.

כל החלטות הועדה והסיבות לקבלה או דחייה של בקשות ירשמו בפרוטוקול ישיבה.

במקרה של שוויון קולות בהצבעה ליו"ר הועדה יהיה קול כפול שבו הוא/היא ת/יוכל להכריע.

החלטות ועדת הקבלה יועברו לאישור הועד המנהל, אשר ישמש גם כפורום ערעור במקרה של ערעור על החלטות הועדה.

וועדת הקבלה תוכל להוסיף מקצועות חדשים שזכאים לחברות בעמותה על פי ההתפתחויות המקצועיות והטכנולוגיות, באישור הוועד המנהל.

הוועדה רשאית ליצור נוהל קבלה מהירה לזוכים בתחרויות אופיר  ולפונים בעלי שפע קרדיטים ידועים לכול שקבלתם אינה מוטלת בספק.

הוועדה תביא שיקולי אתיקה, אם עלו בדיוניה, בפני ההנהלה.