ההצבעות לתחרות אופיר, סבב א' יתקיימו בין 9 ל 11 לאוגוסט 2021