נא הקפידו למלא הצהרות צפייה לא יאוחר מה 22 בספטמבר