אישה - אחות

מפיק: מרק רוזנבאום, "טרנספקס הפקות"

בימוי: הדר קליינמן, תמנע גולדשטיין

 

הסרט עוסק במידה רבה במקומה של האישה בקהילה דתית פטריארכאלית, במידת חופש הבחירה שלה, בתפקיד אותו החברה מייעדת לה ובמקומו של הרגש האינדיבידואלי שלה במערכת החוקים הדתיים. המטרה המוצהרת בתחקיר הייתה לבחון את מעמדן של הנשים בקהילת "הישראליים העבריים" דרך יחסן לנושא הפוליגמיה. לצורך כך, נבחרה דמות ראשית אחת ומספר דמויות משנה שמספרות יחד סיפור אנושי כואב שיכול לשמש מראה מוחצנת לשאלת מעמדה של האישה בברה הישראלית ובכלל.