השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה, דרמה יומית

  שם  שם תוכנית
1 גל תורן אורי ואלה
2 יאיר לוטן בני ערובה
3 שלמה בראבא אורי ואלה
4 תומר קאפון תאג"ד