הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה, דרמה יומית

  שם  שם תוכנית
1 יובל שפרמן אורי ואלה
2 עודד דוידוף עיקרון ההחלפה
3 ציון רובין תאג"ד
4 רותם שמיר, עומרי גבעון בני ערובה
5 שי קפון מטומטמת