התסריט הטוב ביותר בסדרה לילדים ונוער

  שם  שם תוכנית
1 אורי גרוס OBOY
2 אסף בייזר, אלעד חן אלישע
3 גיורא חמיצר, נועה פניני שכונה
4 שירילי דשא, רועי שגב ילדי בית העץ