עריכת התמונה הטובה ביותר

  שם  שם תוכנית
1 איתי אוניק, מיכל כהן, אסף קורמן מטומטמת
2 אמיר וינקלר אלישע
3 אסף לפיד מלאך של אמא
4 אפי כהן ורטש איכילוב
5 גל גופר צל של אמת
6 עדי שריג אורי ואלה