ההקלטה הטובה ביותר

  שם  שם תוכנית
1 איתי אלוהב פצועים בראש
2 אלי ביין בני ערובה
3 אשי מילוא אורי ואלה
4 תולי חן עיקרון ההחלפה