פרס מפעל חיים בתחום העשייה הטלוויזיונית לשנת 2018

 

 

 נימוקי הנהלת האקדמיה להענקת הפרס
 
בילי סגל גזליוס מנהלת את ארכיון רשות השידור מזה 23 שנה. שנים של תהפוכות רבות, שינויי הנהלות, סגירת רשות השידור והקמת התאגיד. 23 שנים בהן היא משקיעה כל רגע, יום ולילה, במחשבה איך נכון לשמר ולהנגיש את הארכיון הטלוויזיוני הגדול והחשוב ביותר בישראל. בילי מובילה את פרויקט הדיגיטציה של הארכיון, שבזכותו יישמרו החומרים הנדירים שבארכיון גם לדורות הבאים, ותתאפשר גם להם גישה אל הארכיאולוגיה המודרנית של התרבות הישראלית. בילי היא שומרת סף, אשר פועלת לטובת הציבור, ועל כך מגיעה לה הערכה והוקרה מצד הקהילה המקצועית.