טופס הרשמה לסרט עלילתי באורך מלא - 2017

טופס הרשמה לתחרות פרסי אופיר 2017 - סרט עלילתי באורך מלא

 

ההרשמה מסתיימת ביום ד', 3 במאי 2017 בשעה 16:00.

 

יש להקפיד על כתיבה מדויקת של הפרטים בשפה העברית ובשפה האנגלית.

רק יוצרים ישראלים יכולים להיות מועמדים לפרס אופיר, על-כן יש לציין רק את שמותיהם.
 

לתשומת לבכםבהמשך הטופס תתבקשו להוסיף 2 קבצי תמונה וקובץ פרטי קשר של המועמדים.
לכן, 
לפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא את כולו ולהכין את החומרים הדרושים.

חובה למלא את המסומן ב-*

פרטים כלליים:    

* שם הסרט בעברית:

* שם הסרט באנגלית:

* אורך הסרט בדקות:

* שפת/שפות הסרט:

שפת כתוביות (אם יש):

תאריך יציאת הסרט לאקרנים: 


* בחר/י מסלול הרשמה:
רגיל         פרינג'

 
 

הנרשמים למסלול פרינג' מתבקשים לציין:
 
 תקציב הפקה במזומן בסך:
תקציב הפקה מלא בסך (מעל ומתחת לקו וכולל דיפרים): 
     
פרטים על הסרט: נוסח הסינופסיס יועתק במדויק לכל פרסומי האקדמיה. הקפידו על איות, פיסוק ורווחים
* סינופסיס בעברית עד 500 תווים:
* סינופסיס באנגלית עד 500 תווים:

* הסרט הופק בסיוע:
ציינו שם מלא של הקרן/הגוף המסייע

השתתפות פסטיבלים ופרסים (במידה ויש):
יש לפרט שנה ופרס

   
מועמדים: בהתאם לקרדיטים בכותרות הסרט. במידה ואין מועמד/ת בקטגוריה מסוימת, ציינו "אין".
 
שמות המועמדים יועתקו במדויק לכל פרסומי האקדמיה. הקפידו על איות שמות נכון
קטגורית פרס עברית
יש לציין שם פרטי + שם משפחה
אנגלית
יש לציין שם פרטי + שם משפחה
מפיקים 
* שם חברת ההפקה
 
* בימוי
* תסריט
                             מומלץ לרשום מועמד/ת 1 בכל קטגורית משחק. ככל שיש יותר מתחרים, כך סיכויי הזכייה קטן.
* שחקן ראשי
* שחקנית ראשית
* שחקן משנה
* שחקנית משנה
* צילום
* עריכה
* ליהוק
* עיצוב אמנותי
*עיצוב תלבושות
*איפור
*מוסיקה מקורית
                            בקטגורית פסקול יש לרשום מקליט ראשי, עורך סאונד ראשי ומיקסר ראשי במשותף
*פסקול

פרטי איש/אשת קשר לצורכי התחרות:
* שם פרטי + שם משפחה:

* טלפון נייד:

טלפון נוסף:

* כתובת דוא"ל (מייל):

 

חומרים דרושים  בעת ההרשמה:  ההרשמה אינה תקפה ללא הדרישות הנ"ל

דמי הרשמה (כוללים הקרנה ראשונה בסינמטק תל-אביב):
לנרשמים במסלול רגיל 2,000 ₪ / לנרשמים למסלול פרינג' 1,600 ש"ח  

המעוניינים בהקרנה בסטרימינג (צפייה ישירה און-ליין), במקום הקרנה בסינמטק, דמי ההרשמה: 750 ש"ח

ניתן לשלם באשראי טלפונית 03-6024355
הערה: לסרטים העולים לשלב הגמר תהיה הקרנה בסינמטק ת"א בתשלום נוסף

מדיניות ביטול הרשמה:  ניתן לבטל את ההרשמה תוך שבועיים מיום ההרשמה, ולקבל החזר כספי מלא
   
* תמונת סטילס מאוזנת מהסרט + קרדיט צלם - בפורמט JPG
 

קרדיט:
* תמונת סטילס מאונכת מהסרט + קרדיט צלם - בפורמט JPG
קרדיט:
פוסטר של הסרט (במידה ויש) + קרדיט  צלם/מעצב - בפורמט JPG
 

קרדיט:
* רשימת קשר מלאה של כל המועמדים הכתובים בטבלה לעיל (טלפון ומייל) - בקובץ WORD או Excel
 
יש להעביר אלינו לא יאוחר מ-1 באוגוסט 2017:
קטע מייצג מהסרט באורך 2-3 דקות, שייכלל בתיקיית יחסי ציבור ושיווק שמפיצה האקדמיה במסגרת יחסי הציבור לתחרות ולטקס.

הנחיות הפורמט יועברו לסרטים המתחרים
עד 1 ביולי 2017

 
זכאות להשתתף בתחרות:
לפרס בקטגוריה זו יוכל לעמוד לבחירה כל סרט עלילה ישראלי באורך מלא, אשר לא היה מועמד בשנים קודמות.
בנוסף לאמור לעיל, סרט ייחשב סרט ישראלי או קופרודוקציה ישראלית (בכותרות הפתיחה פרסומים) כמשמעו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט ישראלי) (הוראות שעה), התשס"א – 2001 (להלן "תקנות הקולנוע").
הנהלת האקדמיה רשאית לאשר מועמדות סרט בקטגוריה זו גם אם אינו דובר רק בשפות הרשמיות ובלבד שהדבר מתחייב מהסיפור ועומד בקריטריונים כאמור בסעיף 5.3 בתקנון פרס הקולנוע
הסרט העלילתי הזוכה ייצג את ישראל בתחרות האקדמיה האמריקאית לקולנוע (האוסקר), המתקיימת בלוס אנג'לס, בקטגוריית Best Foreign Language ובלבד שיעמוד בתקנון האקדמיה האמריקאית לקטגוריה זו ובכללן חובת ההקרנה המסחרית.
 
נהלי הקרנות נוספות של הסרטים המשתתפים בתחרות:
תאריכי ההקרנה ייקבעו על-פי הגרלה פומבית שתיערך ב-18 למאי 2017 בסינמטק תל-אביב. במידה ותדחה הודעה תשלח למפיקים.
ניתן לקיים הקרנות נוספות של הסרטים המתמודדים בתחרות עד לתאריך 27 ביולי, 2017
ובלבד שאין ההקרנות הנוספות נערכות במקביל להקרנות רשמיות של האקדמיה.
את הקרנות הסרטים ניתן לקיים בכל בתי הקולנוע בת"א וברחבי הארץ. אך על המפיקים לתאם זאת באופן עצמאי.
 
נוהל משלוח הזמנות לחברי האקדמיה ע"י המפיקים להקרנות הסרטים בתחרות:
במידה ותרצו לערוך הקרנות נוספות, מעבר להקרנות הניתנות לכם ע"י האקדמיה,
יש לציין בהזמנה לחברי האקדמיה כי הסרט מוקרן במסגרת תחרות האקדמיה והכניסה היא ע"י הצגת כרטיס חבר עדכני.
את ההזמנות להקרנות הנוספות עליכם לשלוח באופן עצמאי לחברי האקדמיה במייל. 
על מנת לכבד את פרטיותם של חברי האקדמיה, חובה לשים את כתובת הדוא"ל בשורת ה-BCC (שורת כתובות חסויה).
נהלי תחרות מפורטים יישלחו לכלל המועמדים עד ה-22 במאי 2017.
 
דרישות תקנון האוסקר האמריקאי:
1. הסרט הזוכה בפרס האקדמיה הוא הסרט המייצג את מדינת ישראל בתחרות האוסקר בקטגורית הסרט הזר הטוב ביותר. 
ע"פ תקנון תחרות האוסקר, הסרט חייב לצאת לאקרנים בבית קולנוע מסחרי בכל אזור שהוא במדינת ישראל 
במשך שבעה ימים עוקבים
(כולל פרסום בעיתונות ומכירת כרטיסים) לפחות עד 31 בספטמבר 2017 
2. עפ"י תקנון האוסקר סרט המשתתף בקטגוריית הסרט הזר הדובר שפה זרה מחויב במעל 50% דיאלוג בשפה זרה. 
במידה וחלק מהדיאלוגים בסרט הם באנגלית, אחוז הדיאלוג באנגלית חייב להיות פחות מ- 50% ולא, הסרט יפסל על-ידי האקדמיה האמריקאית מלהשתתף בתחרות האוסקר!
 
הצהרה: 
מפיקי הסרט מאשרים בזאת שימוש בתמונות הסטילס שישלחו לאקדמיה, וכן שימוש בקטע מהסרט שיידרש (עד 3 דקות) למטרת שידור, במסגרות שידור שונות, לצורך פרסום ושיווק תחרות פרסי האקדמיה.
 אנו היוצרים, מבקשים לרשום את הסרט העלילתי שלעיל לתחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע לשנת 2017 
ומתחייבים להעמיד את הסרט לרשות האקדמיה להקרנה בפני חברי האקדמיה ולשיפוטם בתאריכים שייקבעו ע"י הנהלת האקדמיה. 
הריני לאשר כי קראתי את נוהלי התחרות, התקנון והנחיות האקדמיה וכי הנני מסכים/ה לתנאים הנזכרים.
 
הנני מודע/ת לכך ששליחת טופס ההרשמה המקוון מהווה אישור המפיק/ה להשתתפות בתחרות פרסי אופיר, ואימות המידע הרשום בטופס.
 
* שם המפיק/ה: 
 
* טלפון:
 
טלפון נייד:
 
* כתובת דוא"ל (מייל):