הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית

  שם  שם תוכנית
1 אלירן מלכה, מאור זגורי, אריאל בנבג'י שבאבניקים
2 קובי חביה שנות השמונים
3 רון פלדמן רון
4 רני סער ויקי ואני
5 שי בן עטר נבסו