התסריט הטוב ביותר בסדרת דרמה, דרמה יומית

  שם  שם תוכנית
1 אמיר מן, מיכל אבירם, ליאור רז, אבי יששכרוף פאודה
2 בת חן סבג, שי קפון מטומטמת
3 יואב שוטן-גושן, איילת גונדר-גושן כיפת ברזל
4 שחר מגן בתולות
5 שלמה משיח כבודו