הצילום הטוב ביותר

  שם  שם תוכנית
1 איציק פורטל זוהר ארגוב סוף עצוב וידוע מראש
2 איתי רזיאל חנוך לוין - חיים שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם
3 גיורא ביח המדרשה
4 מוש משעלי פאודה
5 עפר ינוב כבודו