עריכת התמונה הטובה ביותר

  שם  שם תוכנית
1 איילה בנגד, רפאל לוין, נוהר חסין כבודו
2 איילת עופרים, עידו מוכריק עוד סיפור אחד ודי
3 אסף קורמן, נמרוד גולדשטיין שבאבניקים
4 עמרי צלמונה, בועז מן, סרחיו ליברמן פאודה
5 תמר קיי אריק איינשטיין: שיר אהבה סטנדרטי