הניהול האמנותי הטוב ביותר

  שם  שם תוכנית
1 אייל ביטרמן ג'ודה
2 איתן לוי פאודה
3 ארז גולדפרב כבודו
4 דני אבשלום המדרשה
5 כרמלה סנדרסון בתולות