עיצוב התלבושות הטוב ביותר

  שם  שם תוכנית
1 זמירה רצ'קובסקי בתולות
2 חוה לוי רוזלסקי כיפת ברזל
3 חוה לוי רוזלסקי, גאיה נחמני ג'ודה
4 חן כרמי פאודה
5 רינת אפרת שבאבניקים