עיצוב הפסקול הטוב ביותר

  שם  שם תוכנית
1 אבי מזרחי כבודו
2 אביב אלדמע אריק איינשטיין: שיר אהבה סטנדרטי
3 אביב אלדמע עוד סיפור אחד ודי
4 יוסי אפלבאום פאודה
5 רונן נגל בתולות