ההקלטה הטובה ביותר

  שם  שם תוכנית
1 אלי ביין, מוטי חפץ שבאבניקים
2 אשי מילוא כבודו
3 ניר אלון אריק איינשטיין: שיר אהבה סטנדרטי
4 עודד יוסף רינגל כיפת ברזל
5 עודד יוסף רינגל פאודה