הליהוק הטוב ביותר

  שם  שם תוכנית
1 אמירה בוזגלו מטומטמת
2 אמירה בוזגלו שבאבניקים
3 הילה יובל כיפת ברזל
4 לירון זהר, נעמה זלצמן כבודו
5 מרב נחום רון
6 רותי בלום, הילה יובל פאודה