טופס הרשמה לתחרות פרסי האקדמיה לטלוויזיה 2023-סדרות רשת


 יש למלא את טופס ההרשמה ולהסדיר את התשלום עד ה- 7.02.2024 בשעה 10:00

שימו לב:

 • אנא קראו את קובץ התקנון ובדקו את זכאותם להגשה.
 • שמות התכניות והמועמדים האישיים מפורסמים באתר ובתכניה בדיוק כפי שמולאו בטופס, לכן הקפידו על איות נכון. אנא הקפידו לרשום שם פרטי ורק אז שם משפחה.
 • ההרשמה לתחרות נכנסת לתוקפה רק לאחר שליחת הטופס והסדרת דמי ההרשמה.
 • על סדרה להיות בת מינימום 4 פרקים, כאשר אורך כל פרק בסדרה יהיה 3-15 דקות ואשר הפלטפורמה הראשונית הייעודית של הסדרה היא פלטפורמה דיגיטלית.
 • על יוצר/ת הסדרה להיות מעל גיל 18 .
 • תקנון תחרות הטלוויזיה יחול גם על קטגוריות סדרות הרשת, ובכלל זה: סדרת רשת שנעשתה ״לצרכי פרסום ו/או קידום תדמית ו/או מכירות״, לא תוכל להתחרות.
 • המידע יהווה בסיס לחלוקת הפרסים. כלומר, עליכם לרשום רק את אנשי הצוות הישראלים שזכאים להתחרות בקטגוריות הרלוונטיות. 
 • להורדת קובץ תקנון
 • הנהלת האקדמיה רשאית להחליט על שינויים ותוספות בקטגוריות עצמן ו/או בכמות המתמודדים בכל במספר הדקות ועוד, לאחר סיום ההרשמה לתחרות
 • בתחרות רשאיות להתחרות סדרות ותכניות שהחלו את שידורן בין 1.12.2022-31.11.2023 בתנאי שהתחרו בשנים קודמות. סדרות הדרמה, קומדיה ותעודה רשאיות להתחרות במידה ולפחות 3 מפרקיהן שודרו במהלך השנה והראשון ישודר לא יאוחר מ30- לחודש נובמבר .2022
 • ניתן לרשום לתחרות עונות חדשות של תכניות שהתחרו בעבר.
 • עליכם לרשום רק את אנשי הצוות הישראלים שזכאים להתחרות בקטגוריות הרלוונטיות. כל שינוי מעב אחרי פתיחת התחרות יהיה בתשלום נוסף לכן אנא בדקו את האיות.
 • שים לב שהגשה "שלמה" אינה משמעה שהסדרה עמדה בכל דרישות הזכאות. ועדת התחרויות תבחן נושאי הזכאות עבור הסדרות והתוכניות שהוגשו.
 • דמי הרשמה יוחזרו לנרשמים רק במקרה של ביטול הרשמה על רקע שיוך לקטגורית פרס שונה מזו אליה נרשמו.

אנו נזדקק לחומרים הבאים בטופס:

 • פרטים כללים        
 • קרדיטים מלאים כולל איימילים וטלפונים בעברית ובאנגלית 
 • לינקים לצפייה ישירה-יש לצרף 2 פרקים בסדרה, רצוי עם כתוביות במידה ויש.
 • תמונה רוחבית מתוך הסדרה- פורמט קובץ תמונה רוחבית: JPEG, גודל: 12000 פיקסלים רוחב על 8400 פיקסלים גובה (רוחבי), ללא כיתוב
 • סינופסיס- עד 500 מילה
 • דף אנשי קשר- יש להוריד את האקסל ולמלא את המידע בעברית ובאנגלית על מנת שנוכל להכין קטלוג בין לאומי
 • הצהרה והתחייבות מטעם המפיק.ה של הסדרה

בחירת קטגוריית הפרס:

 

 

שם התכנית/סדרה:

מידע טכני:  
עונה מספר: 
 
מספר פרקים בעונה: 
 
אורך כל תכנית/פרק בדקות: 
 
תאריך תחילת שידור של העונה המועמדת לפרס: 
 
פלטפורמת שידור: 
 

שמות היוצרים: הפרידו בין שמות היוצרים בפסיק - שם פרטי ראשון, שם משפחה שני. השמות יפורסמו כפי שכתבתם בטופס - הקפידו על איות נכון

יוצרים.ות:

מפיקים.ות:

בימוי:

תסריט:

 

חברת הפקה:

שחקן ראשי:

 

 

 

 

 

שחקנית ראשית:

 

 

 

 

 

 

 

אפשרויות צפייה בתכנית/סדרה:     

חובה לצרף לינקים לצפייה ישירה של 2 פרקים בסדרה עם כתוביות במידה ויש :

סיסמה ללינק הראשון, אם יש

סיסמה ללינק השני, אם יש

סינופסיס בעברית (עד 500 תווים):

תמונת סטילס של הסדרה -פורמט קובץ תמונה רוחבית: JPEG, גודל: 12000 פיקסלים רוחב על 8400 פיקסלים גובה (רוחבי), ללא כיתוב

 

פרטי קשר (מייל + טלפון)  של כל המועמדים והמועמדות 

יש להוריד ולמלא את הפורמט המצורף ולהעלותו לטופס.

קרדיט צילום תמונה רוחבית: 

הצהרה:

על מנת להשלים את הרשמתכם יש להוריד את טופס ההצהרה ולהעלותו חתום.  בחר קובץ הצהרה  

איש/אשת קשר לצורך תיאומים ובירורים בנושאי התחרות:    

שם פרטי + משפחה:

טלפון + נייד: 

אימייל: 

פרטי ממלא/ת הטופס:    

שם פרטי + משפחה:

טלפון: 

אימייל: 

דמי הרשמה לתחרות: 1,000 ₪ עבור כל תכנית רשת, מעבר לתשלום

מדיניות ביטול הרשמה: דמי הרשמה יוחזרו לנרשמים רק במקרה של ביטול הרשמה על רקע שיוך לקטגורית פרס שונה מזו אליה נרשמו.

הצהרה:

ההריני מאשר בזאת, שכל המועמדים שמילאתי בטופס הרשמה, יהיו מועמדים לפרסים כמפורט במסמך. הצהרתי לעיל מהווה תנאי סף להשתתפות המועמדים בתחרות. הריני מאשר בזאת, כי שמות התכניות וה שמילאתי הינם השמות המדויקים מבחינת הכיתוב והאיות ולא תהיה לי ו/או מי מטעמי כל טענה לעניין זה בפרסום השמות באתר ובתכניה של האקדמיה. ידוע לי כי האקדמיה וכל מי מטעמה עשויים להינזק באופן מה ובלתי הפיך ככל והצהרתי זו, כולה או כל חלק ממנה, אינה מלאה ו/או אינה נכונה. הריני לאשר בזאת כי אני הבלעדי בכל הזכויות ביצירה וכן בזכויות המשדרים, זכויות הביצוע ,זכויות על התסריט, על הבימוי, על הפר העריכה והשינוי, הזכות לביצוע פומבי ,הזכות לעשיית יצירה נגזרת, הזכות להעמדה לרשות הציבור בכל דר שהוא ובכל מדיה ובכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות על גבי רשת האינטרנט ולרבות כל העתקה ,ולא אעלה כל טענה סותרת להצהרה זו. לחלופין, הריני לאשר כי קיבלתי רשות מטעם כל בעלי הזכויות ביצירה לתחרות ולהציגה בטקס, לשדרה, לפרסמה, להפיצה, להקליטה ,לערוך אותה , לבצעה באופן פומבי ,להעמידה לרשות הציבור בכל מועד, מקום ופורמט, לרבות במסגרת התחרות והטקס. לצורך כך אני מתחייב להעביר לאקדמיה תמונות סטילס המצורפות לטופס ההרשמה וקטעי וידאו מהיצירה, למטרות קידום, שיווק ,יחסי ציבור של התחרות, לרבות בטלוויזיה, באינטרנט ,בעיתונות במודפסת ,ובכל פלטפורמה אחרת המקדמת את התחרות ואת הטקס וכן בטקס עצמו. אני מאשר כי קראתי בעיון את נהלי התחרות, התקנון והנחיות האקדמיה ומסכים לכל התנאים הקבועים במסמכים אלו. הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועד לוגברים ונשים כאחד

שם מלא של המפיק/ה:

טלפון:

אימייל:

 

לעזרה או כל שאלה בנוגע למילוי הטופס ניתן לפנות למשרדי האקדמיה: 03-6024355  office@israelfilmacademy.co.il  או בווטסאפ 0555020349  l

לאחר שליחת הטופס תועברו לדף תשלום בכרטיס אשראי