אני, צחי הלוי

כתבה שפורסמה בפנאי פלוס - פרסי אופיר 2013