35 סרטים יתמודדו על פרסי אופיר לשנת 2013

כתבה שפורסמה בהארץ, גלריה  - פרסי אופיר 2013