ורק לזאב לא נשאר

כתבה שפורסמה במוסף הארץ - פרסי אופיר 2013