תוציאו את החליפות של האיומים

כתבה שפורסמה בישראל פוסט - פרסי אופיר 2013