"בית לחם" ו"מי מפחד מהזאב הרע" מועמדים ל-11 פרסי אופיר