נפתחה ההרשמה לתחרות פרסי אופיר לקולנוע 2016

אנו מתרגשים לפתוח את ההרשמה לתחרות פרסי אופיר לשנת 2016 
לסרטים עלילתיים (קצרים/ארוכים) ותיעודיים

ניתן לרשום סרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא העומדים בתנאי תקנון התחרות


לחצו כאן לפתיחת טופס הרשמה לסרט עלילתי


לחצו כאן לפתיחת תקנון התחרות


ניתן לרשום סרטים תיעודיים עד 60 דק' ומעל 60 דק'


לחצו כאן לפתיחת טופס הרשמה לסרט תיעודי עד 60 דק'


לחצו כאן לפתיחת טופס הרשמה לסרט תיעודי מעל 60 דק'
 

ניתן לרשום סרטים עלילתיים קצרים עד 40 דק' העומדים בתנאי תקנון התחרות


לחצו כאן לפתיחת טופס הרשמה לסרט עלילתי קצר


לחצו כאן לפתיחת תקנון תחרות הסרט הקצר והליך הבחירה