טופס הרשמה לסרט תיעודי ארוך - מעל 60 דק'

טופס הרשמה לתחרות פרסי אופיר 2018 - סרט תיעודי ארוך - מעל 60 דק'

ההרשמה מסתיימת ביום א' 8 באפריל 2018 בשעה 16:00 בצהריים.


יש להקפיד על כתיבה מדויקת של הפרטים בשפה העברית ובשפה האנגלית.

רק יוצרים ישראלים יכולים להיות מועמדים לפרס אופיר, על-כן יש לציין רק את שמותיהם.
 

לתשומת לבכם: בעת ההרשמה תתבקשו לשלוח את קובץ הסרט. הנחיות לפורמט מדויק לקובץ יישלחו עד ה-15 באפריל 2018.
בעת ההרשמה תתבקשו להעלות 2 קבצי תמונה וקובץ פרטי קשר של המועמדים. לפני מילוי הטופס יש לקרוא את כולו ולהכין את החומרים הדרושים להשלמתו.
 

חובה למלא את המסומן ב-*

פרטים כלליים:    

* שם הסרט בעברית:

* שם הסרט באנגלית:

* אורך הסרט בדקות:

* שפת/שפות הסרט:

שפת כתוביות (אם יש):

תאריך יציאת הסרט לאקרנים: 

פרטים על הסרט: נוסח הסינופסיס יועתק במדויק לכל פרסומי האקדמיה. הקפידו על איות, פיסוק ורווחים
* סינופסיס בעברית עד 500 תווים:
* סינופסיס באנגלית עד 500 תווים:

* הסרט הופק בסיוע:
ציינו שם מלא של הקרן/הגוף המסייע

השתתפות פסטיבלים ופרסים (במידה ויש):
יש לפרט שנה ופרס

   
מועמדים: בהתאם לקרדיטים בכותרות הסרט. במידה ואין מועמד/ת בקטגוריה מסוימת, ציינו "אין".
 
שמות המועמדים יועתקו במדויק לכל פרסומי האקדמיה. הקפידו על איות שמות נכון
קטגורית פרס עברית
יש לציין שם פרטי + שם משפחה
אנגלית
יש לציין שם פרטי + שם משפחה
מפיקים 
* שם חברת ההפקה
 
* בימוי
* תסריט
* עריכה

פרטי איש/אשת קשר לצורכי התחרות:
* שם פרטי + שם משפחה:

* טלפון נייד:

טלפון נוסף:

* כתובת דוא"ל (מייל):

 

חומרים דרושים  בעת ההרשמה:  ההרשמה אינה תקפה ללא הדרישות הנ"ל

דמי הרשמה בסך 750 ש"ח
ניתן לשלם באשראי טלפונית 03-6024355
הערה: לסרטים העולים לשלב הגמר תהיה הקרנה בסינמטק ת"א בתשלום נוסף.

 
מדיניות ביטול הרשמה:  ניתן לבטל את ההרשמה תוך שבועיים מיום ההרשמה ולקבל החזר כספי מלא
   
* תמונת סטילס מאוזנת מהסרט + קרדיט צלם - בפורמט JPG
 

קרדיט:
* תמונת סטילס מאונכת מהסרט + קרדיט צלם - בפורמט JPG
קרדיט:
פוסטר של הסרט (במידה ויש) + קרדיט  צלם/מעצב - בפורמט JPG
 

קרדיט:
* רשימת קשר מלאה של כל המועמדים הכתובים בטבלה לעיל (טלפון ומייל) - בקובץ WORD או Excel
 
קובץ הסרט להעלאתו אונליין לאתר הצפייה הישירה יש להעביר לאקדמיה על פי פורמט שיישלח לנרשמים בהמשך. מומלץ לא להגיש סרטים שאינם בשלב עריכה סופי, ב- Rough-cut, או בכל מצב הפוגם בצפייה ובשיפוט של הסרט.
הגשה של Rough-cut אינה עילה לערעור!

 

   
בעת ההרשמה יש להעביר לאקדמיה:
קטע מהסרט באורך 2 דקות, שישמש את האקדמיה לצורך יחסי ציבור, שיווק ופירסום תחרות וטקס אופיר. 

 

 
זכאות להשתתף בתחרות:
כל סרט תיעודי (כולל דוקו-דרמה) שלא נוצר לצרכי פרסום ו/או קידום תדמית ו/או מכירות ו/או הופק ככתבה טלוויזיונית ו/או כחלק מתוכנית תחקירים ו/או חלק מסדרת סרטי תעודה המשודרים בתוכנית קבועה בטלוויזיה, ו/או במסגרת לימודי קולנוע, טלוויזיה ותקשורת, למעט סרטי סטודנטים שזכו בפרס בפסטיבל קולנוע בישראל ו/או השתתפו באחד הפסטיבלים הרשומים בתקנון הפרס.
נהלי הקרנות נוספות של הסרטים המשתתפים בתחרות:
בנוסף להקרנת הסרטים באתר הצפייה הישירה של האקדמיה, ניתן לקיים הקרנות נוספות של הסרטים המתמודדים בתחרות ובלבד שאינן נערכות במקביל להקרנות רשמיות של האקדמיה. את הקרנות הסרטים ניתן לקיים בכל רחבי הארץ. על המפיקים לתאם זאת באופן עצמאי.
 
נוהל משלוח הזמנות לחברי האקדמיה על-ידי המפיקים להקרנות הסרטים בתחרות:
על המפיקים להזמין ישירות את חברי האקדמיה להקרנות הנוספות של סרטיהם. יש לציין בהזמנה כי הסרט מוקרן במסגרת תחרות האקדמיה והכניסה היא ע"י הצגת כרטיס חבר עדכני. את ההזמנות להקרנות הנוספות עליכם לשלוח באופן עצמאי לחברי האקדמיה במייל. 
על מנת לכבד את פרטיותם של חברי האקדמיה, חובה לשים את כתובת הדוא"ל בשורת ה-BCC (שורת כתובות חסויה).
 
הצהרה: 
מפיקי הסרט מאשרים בזאת שימוש בתמונות הסטילס שנשלחו לאקדמיה והועלו לטופס ההרשמה, וכן שימוש בקטע מהסרט שיידרש (עד 2 דקות) למטרת שידור, במסגרות שידור שונות, לצורך פרסום ושיווק תחרות פרסי האקדמיה.
 אנו היוצרים, מבקשים לרשום את הסרט התיעודי שלעיל לתחרות האקדמיה הישראלית לקולנוע לשנת 2018
ומתחייבים להעמיד את הסרט לרשות האקדמיה להקרנה בפני חברי האקדמיה ולשיפוטם בתאריכים שייקבעו ע"י הנהלת האקדמיה. 
הריני לאשר כי קראתי את נוהלי התחרות, התקנון והנחיות האקדמיה וכי הנני מסכים/ה לתנאים הנזכרים.
 
 הנני מודע/ת לכך ששליחת טופס ההרשמה המקוון מהווה אישור המפיק/ה להשתתפות בתחרות פרסי אופיר, ואימות המידע הרשום בטופס.
 
* שם המפיק/ה: 
 
* טלפון:
 
טלפון נייד:
 
* כתובת דוא"ל (מייל):