"בשבילה גיבורים עפים" ו"על הספקטרום" מובילות במספר המועמדויות בפרסי הטלוויזיה