המתחרים והמתחרות בקטגוריות האישיות, תחרות פרסי אופיר 2019