הצבעה סבב א' תחרות אופיר 15 - 17 ביולי 2019

ההצבעה בסבב א' לתחרות פרסי אופיר 
תחל ביום ב' ה-15 ביולי 2019
ותסתיים בשעה 23:59 ביום ד' ה-17 ביולי 2019

לינק לטופס ההצבעה יישלח לחברים המופיעים בספר הבוחרים