הצפיה בסרטים רק לחברים משלמים

הצפיה בסרטים היא רק לחברים ששילמו דמי חבר. 

באפשרותך לשלם את דמי החבר דרך טופס חידוש החברות ב"איזור האישי" באתר האקדמיה