בחירות לנציגי הבלתי מאוגדים / מאוגדות בהנהלת האקדמיההאקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה מזמינה חברות וחברי אקדמיה,
שאינם חברים באיגוד מקצועי המיוצג בהנהלה,

להגיש את מועמדותם
בבחירות לנציגות בהנהלת האקדמיה


בהמשך להחלטת אסיפה כללית שנערכה בתאריך 6 באוגוסט 2019
יתקיימו בעמותה בחירות לנציגות חברי וחברות האקדמיה הבלתי מאוגדים / מאוגדות
שיצטרפו לשלושת נציגי הבלתי מאוגדים המכהנים כעת בהנהלת האקדמיה.


המעוניינות והמעוניינים להגיש את מועמדותם, אנא פנו למעיין:  office@israelfilmacademy.co.il
מועד אחרון להגשת מועמדות: יום רביעי 18 דצמבר 2019, בשעה 14:00
יש להגיש קורות חיים מקצועיים בעת הגשת המועמדות. 


בהצלחה לכל המועמדות והמועמדים!