נהלי תחרות פרסי אופיר 2020

ההרשמה לתחרות פרסי אופיר 2020 הסתיימה

נהלי תחרות אופיר 2020


נהלי שיווק תחרות אופיר 2020


*האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לעדכונים ושינויים בנהלי התחרות ונהלי השיווק