לרשימת העולים והעולות לגמר תחרות פרסי אופיר 2020

https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1115