קול קורא ונהלי תחרות פרסי אופיר 2020

ההרשמה ננעלת ב- 11 ביוני בשעה 12:00

קול קורא תחרות אופיר 2020

נהלי תחרות אופיר 2020


נהלי שיווק תחרות אופיר 2020


*האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לעדכונים ושינויים בנהלי התחרות ונהלי השיווק