תקנון תחרות האוסקר האמריקאי

תקנון קטגוריית הסרט הבינלאומי 

תקנון האוסקר האמריקאי 

*יש להתעדכן בתקנון ונהלי האוסקר המתעדכנים