שלום פלוגה א'

מפיק: אבי קליינברגר

בימוי ותסריט: יניב ברמן

עריכה: רונית פורת, גבי שיחור

 

במהלך חמש השנים האחרונות, נשלחת פלוגה א' לפעילות מבצעית בשטחים במסגרת שירות המילואים. במשך חודש אחד מדי שנה, נוטלים חיילי הפלוגה חלק ממשי במציאות קשה, שעבור רובנו מתרחשת "שם", בעיתונים ובטלוויזיה. עם תום חודש השירות, החיילים אורזים את הכביסה המלוכלכת, מזדכים על הנשק וחוזרים הביתה. בעוד שנה, כשייפגשו שוב, המצב לא ישתנה הרבה. הצבא יישאר אותו צבא, והפלסטינאים יישארו אותם פלסטינאים. הסבל שלנו מול הסבל שלהם. הפגיעה באורח החיים המערבי שלנו באמצעות פעולות טרור והפחדה, אל מול הכיבוש, העוני, ההשפלה והדיכוי של העם הפלסטיני. זהו סרט על הצחוק, השיגעון והטירוף גם יחד. זהו סרט על חיילי מילואים.