גרמני טוב

מפיק: דוד מושביץ, "כל האמת הפקות"

בימוי: טובה קורצ'ין

 

 

אספירין, תרופת הפלא, משככת הכאבים הנפוצה ביותר, מייצגת חלק לא ידוע מסיפורו של הרייך השלישי – כיצד גרמניה גנבה מיהודיה את תרומתם למדע. ארתור איכנגרין כימאי בחברת באייר נשלח למחנה ריכוז טריזנשטט ב- 1944 , אך לא לפני שנשדד ממנו מה שנחשב להישגו החשוב ביותר -המצאת האספרין.