וגבול נתן

מפיקה: נורית קידר, "ברודקסט וידאו"

בימוי: ערן ריקליס
 

 

לישראל 1,171 ק"מ של גבול. גבול הוא מקום בו מסתיים חבל ארץ אחד ומתחיל שני. מעבר לגבול, בקו שרירותי לעתים, מתחלפים השפה, הדת, התרבות. יש אנשים החיים משני צדי הגבול, לידו, ולעיתים ממש בתוכו. מעבר לגבול הגיאוגרפי-מדיני אוצרים האנשים האלה ומפתחים בקרבם גבולות נוספים של פחד והשלמה, של סיכון, אהבה ואמונה, גבולות של כמיהה לחופש וגבולות אפורים שבהם מטשטשים התחומים.