הם לא ישברו אותנו

מפיק: עדו צוקרמן, "רול הפקות"

בימוי: גדעון גנני
 

 

בתקופת המאבק בשלטון הבריטי בארץ ישראל נתפסו אלפי לוחמים-חברי מחתרות האצ"ל והלח"י, והושלכו לבתי הכלא ברחבי הארץ. שנים עשר לוחמים הוצאו להורג, ו- 439 גורשו לאפריקה הרחוקה. בתי המשפט ומחנות המעצר הפכו לחזית נוספת בה התנהל המאבק בבריטים. הסרט מתאר פרקים נבחרים במאבק זה, ותרומתו לערעור השלטון הבריטי בארץ ישראל, ובמרכזו הפרשיות המפורסמות: הבריחות ממחנות המעצר באפריקה ומבתי הכלא בארץ, התעוזה, התושייה והמסירות של מתכנני הבריחות והבורחים, ועמדת הגבורה של עולי הגרדום.