פיונים

מפיק: אמנון טייטלבאום, שירות הסרטים הישראלי

בימוי: ראובן הקר

 

 

הסרט עוקב אחר פעילותה המבצעית של פלוגת צנחנים לאורך תקופה של שנתיים. במהלך תקופה זו שרתה הפלוגה בלבנון, בחברון ושוב בלבנון. הסרט ליווה את הפלוגה בסיורים רגליים, ביציאה למארבים, בחיי היומיום במוצבים, בהפגזות, במחסומים, ב "כוננות מסגדים" בעת תפילה, במסיבות שבין התעסוקות, עד ליום השחרור מהצבא. במהלך שירותם אירעו במדינה אירועים דרמטיים, גדולים וחשובים. עבור חיילי הפלוגה האירועים האלו התרחשו במקום רחוק, בעיתונים ובטלוויזיה, בעוד שהם ממשיכים להלחם את המלחמה שלהם, והופכים לעתים בעצמם לכותרות העיתונים כפצועים וההרוגים של מלחמה ללא שם זו.