ראשון יהיה אחרון

מפיקים ובמאים: מיה בר, אבנר פיינגלרנט

 

 

סיפורם של עקורי הכפר הערבי בירעם, שגורשו מכפרם ע"י הצבא הישראלי במאורעות 1948. הסרט אינו עוסק באופן ישיר בויכוח ההיסטורי או במאבק המשפטי, אלא מתמקד בתרבות הפנימית והייחודית שהתפתחה סביב המיתוס הבירעמי והכפר ההרוס, שהפך עם השנים לאתר פולחן ומוקד עליה לרגל. חגיגות הפסחא הן האירוע המרכזי השנתי בבירעם – על רחבת הכנסייה מתפקדים ביום זה כל הבירעמים ומחיים את זכר כפרם. בלחיצת יד הם מקדשים את עיקרון הסולידאריות המנחה אותם – "ראשון יהיה אחרון ומשרת לכל", כדברי הפסוק מהברית החדשה.