אל תגעו לי בשואה

מפיקים: דני סיטון, דני פארן

בימוי: אשר טללים

 

 

הסרט מלווה ומתעד את הקבוצה הישראלית במסעותיה אל נבכי הנפש הישראלית של הדור שלאחרהשואה. המסע שעובר הצופה הוא מסעה של החברה הישראלית כולה אל החוויה הקולקטיבית הטראומטית, ואל השפעותיה לאורך השנים על החברה הישראלית. השואה לא מוצגת כמשהו שקרה "שם" אלא כמשהו שקורה "כאן ועכשיו". במובן זה כולנו דור שני לשואה, גם המרוקאים והעיראקים ואף הערבים.