בשם המלאכים הקתוליים

מפיק: בוריס מפציר

בימוי: שמואל אלטמן