הסתערבו על הפרס - "פאודה" ו"שטיסל" הן הזוכות הגדולות בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה 2015 - ynet