המועמדים לפרס אופיר 2016: "סופת חול" ו"אבינו" מובילים עם 12 מועמדויות - סינמסקופ