הסרטים "אבינו" ו"וסופת חול" מובילים את רשימת המועמדים לפרסי אופיר - הארץ